Regulamin

Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

1. Właścicielem sklepu znajdującego się pod adresem internetowym: www.hag-art.pl jest firma Hag Art Dariusz Ślązak z siedzibą w Santoku ul. Gralewska 8. NIP 5991719225, REGON 521670987. Szczegółowe dane firmy znajdziecie Państwo w zakładce “Kontakt”.

2. Sprzedaż artykułów odbywa się za pośrednictwem internetu. Poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie, oraz dokonanie wyboru towarów, składający zamówienie, zwany dalej Kupującym zawiera umowę z firmą realizującą zamówienie zwaną dalej Sprzedającym.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia, które wpłynęły po godzinie 12:00 oraz w dni wolne od pracy są traktowane jako zamówienia z następnego dnia roboczego. Zamówienia rejestrowane są automatycznie. 

4. Kupujący może w szczególnych wypadkach złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej. Kupujący zobowiązuje się do podania w zamówieniu wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do jego realizacji tzn. dokładnego adresu, formy płatności, oraz szczegółowych opisów wybranego towaru.   

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia jeśli podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne. 

6. Koszty przesyłki są naliczane według obowiązującego cennika. Tabela kosztów i opłat znajduje się Na końcu regulaminu w załączniku nr 2. 

7. W przypadku przedpłaty na konto wysyłka zamówionego towaru następuje do 48h od momentu wpłynięcia na konto Sprzedającego należności za zakupy. W przypadku płatności za pobraniem wysyłka następuje do 48h od momentu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. 

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do szczegółów zamówienia, bądź chwilowego braku towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do opóźnienia wysyłki do momentu całkowitego wyjaśnienia z Kupującym wszystkich niewiadomych. 

9. Realizacja zamówienia odbywa się dopiero po potwierdzeniu go przez Kupującego. 

10. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za złą pracę i nieterminowość oraz zagubienie lub zniszczenie przesyłki przez firmy kurierskie oraz Pocztę Polską. Dokumentem stwierdzającym nadanie przez nas przesyłki, jest dowód nadania przesyłki – formularz kopia, lub dowód przesyłki (kopia) zarejestrowany w karcie “Pocztowa książka nadawcza” ze stemplem Poczty Polskiej lub inne pokwitowanie firmy kurierskiej. Sprzedający zobowiązuje się do terminowej realizacji i nadania zamówień w urzędzie pocztowym, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za dalszą drogę przesyłki. 

11. Reklamacje z powodu wady produktu zostaną rozpatrzone po nadesłaniu przez Kupującego zdjęcia wadliwego produktu wraz z opisem na adres mailowy wskazany w zakładce “Kontakt”. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający zobowiązuje się do wymiany produktu lub zwrotu pieniędzy, po uprzednim przesłaniu go przez Kupującego na wskazany adres.  

12. Wszelkie reklamacje zostaną uznane tylko na podstawie dowodu sprzedaży. 

13. Sprzedający nie uwzględnia reklamacji powstałych na skutek zniszczenia bądź uszkodzenia przesyłki w trakcie jej dostarczania.  

14. Zgłoszenie reklamacji należy dokonać w terminie do 14 dni od daty nadania przesyłki. 

15. Kupujący ma prawo do zwrotu lub wymiany towaru bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od daty nadania przesyłki. Zwrotowi lub wymianie podlega towar kompletny i oryginalnie zapakowany. 

16. www.hag-art.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen, opisów produktów, zmiany treści niniejszego regulaminu itp treści na naszej stronie internetowej i w swojej ofercie.INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto wykorzystuje podane dane osobowe?

Administratorem podanych danych osobowych jest Dariusz Ślązak prowadzący działalność pod nazwą Hag Art Dariusz Ślązak z siedzibą przy ul. Gralewska 8, 66-431 Santok, telefon 605 145 133.

Odbiorcami podanych danych (podmiotami, będą pracownicy i współpracownicy Administratora zajmujący się obsługą i realizacją zamówienia, obsługujący systemy i urządzenia teleinformatyczne, świadczący usługi serwisowe, doradcze w zakresie usług prawnych i księgowości na rzecz Administratora.

W jakim celu przetwarzane będą podane dane osobowe?

Dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi i realizacji zamówienia oraz obsługi związanej z rękojmią lub gwarancją udzieloną na produkt tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1).

Dane będą przetwarzane na potrzeby dochodzenia roszczeń przez Administratora, tj. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów w zakresie księgowości i rachunkowości (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Jak długo będą przechowywane podane dane osobowe?

Dane będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z zamówieniem.

Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo:

– dostępu do treści swoich danych osobowych,

– sprostowania danych,

– usunięcia danych, jeżeli nie są już one niezbędne z celu realizacji umowy, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem

– przenoszenia tych danych do innego podmiotu,

żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych wynika z faktu zawarcia umowy i jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Czy dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Nie

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Opublikowany 14.04.2022r.

Załącznik nr 1

Hag Art Dariusz Ślązak

Ul. Gralewska 8

66-431 Santok

Tel. +48 605 145 133

hagartds@gmail.com

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

( formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Hag Art Dariusz Ślązak

Ul. Gralewska 8

66-431 Santok

 

Ja …………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Numer zamówienia ………………………………………………….

Data zawarcia umowy ……………………………………………..

Data odbioru …………………………………………………………..

Imię i nazwisko ……………………………………………………….

Adres …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

Numer konta do zwrotu wpłaty

…………………………………………………………………………………………………

Data ………………………………….

…………………………………………………………………………………

(podpis

jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Załącznik nr 2

 

Koszty wysyłki

Sposób wysyłki Sposób płatności Kwota
Kurier InPost Przedpłata 16,00 zł
Kurier InPost Płatność przy odbiorze 20,00 zł
Paczkomat InPost Przedpłata 14,00 zł

 

Koszt wysyłki poza obszar Polski należy wcześniej uzgodnić ze sprzedawcą.